VR, AR ja MR – mitä ne tarkoittavat?

VR, AR ja MR ovat kolme termiä mitkä menevät helposti keskenään sekaisin – toisinaan jopa alan ammattilaisilla. Alta löydät selityksen kunkin lyhenteen merkityksistä ja eroista. Toisinaan nähty neljäs merkkiyhdistelmä XR, eli Extended Reality, tarkoittaa kattotermiä, jonka alle nämä kolme yleisemmin nähtävää termiä kuuluvat.

Virtuaalitodellisuus (VR, Virtual Reality)

Virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan kokonaan digitaalisesti esitettävää kolmiulotteista ympäristöä, jota tarkkaillaan päätelaitteen välityksellä ja jossa käyttäjä voi liikkua ja toimia erilaisten apuvälineiden avulla. VR-sovelluksia käytetään yleensä silmikon ja niille suunniteltujen, käsissä pidettävien ohjainten avulla. VR-sovelluksia voidaan usein käyttää myös tietokoneiden ja älylaitteiden välityksellä, ilman silmikon luomaa immersiivisempää kokemusta.

360tour.fi tarjoaa pääasiassa VR-elämyksiä.

VR AR MR? Virtual Reality, Virtuaalitodellisuus.

Lisätty todellisuus (AR, Augmented Reality)

Lisätty todellisuus on tapa esittää reaaliaikaista grafiikkaa ja informaatiota oikean todellisuuden päällä. AR-sovellukset hyödyntävät useimmiten älylaitteita ja niiden kameroita, jolloin laitteen näytöllä näkyvään reaaliaikaiseen videokuvaan voidaan lisätä informaatiota ympäröivistä kohteista tai kokonaan virtuaalisia objekteja. AR-sovelluksissa vuorovaikutus virtuaalisten objektien kanssa tapahtuu kosketusnäytön välityksellä.

VR AR MR? Augmented Reality, lisätty todellisuus.

Yhdistetty todellisuus (MR, Mixed Reality)

Yhdistetyn todellisuuden sovellukset ovat läheistä sukua AR-sovelluksille. MR-sovelluksissa oikean maailman päällä näytettävät virtuaaliset objektit ovat vähintäänkin osittaisessa vuorovaikutuksessa todellisen maailman objektien kanssa, mikä mahdollistaa virtuaalisten objektien kontrolloimisen reaalimaailmaa mukailevalla tavalla; käyttäjä voi esimerkiksi liikuttaa virtuaalisia objekteja käsin, ilman väliin tarvittavaa kosketusnäyttöä. MR-sovelluksia käytetään usein niitä varten suunnitelluilla virtuaalilaseilla.

VR AR MR? Mixed Reality, yhdistetty todellisuus.